Selamat Datang di CERAI - DIVORCE, Semoga Bermanfaat. WELCOME to CERAI - DIVORCE, Good Luck

Hukum Cerai

Cerai adalah Perkara yang di benci Allah SWT tapi dibenarkan. Beberapa hukum yang muncul dalam Perceraian adalah


Haram
 • Apabila Menceraikan Istri dalam keadaan haid atau nifas.
 • Ketika keadaan suci yang telah disetubuhi.
 • Ketika suami sedang sakit yang bertujuan menghalang isterinya daripada menuntut harta warisnya.
 • Menceraikan isterinya dengan talak tiga sekaligus atau talak satu tetapi disebut berulang kali sehingga cukup tiga kali atau lebih.
Makruh
 • Suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang baik, berakhlak mulia dan mempunyai pengetahuan agama
Sunnah
 • Suami tidak mampu menanggung nafkah isterinya
 • Isterinya tidak menjaga maruah/martabat dirinya
Wajib
 • Jika keributan suami isteri tidak dapat didamaikan lagi/Pertengkaran yang panjang dan terus menerus.
 • Dua orang wakil daripada pihak suami dan isteri gagal membuat kata sepakat untuk menciptakan perdamaian rumah tangga mereka.
 • Apabila Majelis hakim / Pengadilan berpendapat bahwa talak adalah lebih baik
 • Jika tidak diceraikan keadaan sedemikian, maka berdosalah suami.

Template by : kendhin x-template.blogspot.com